Trinene


De 12 Trin er fundamentet for den personlige helbredelse i Al-Anon. Og for at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse trin. Principperne, der udtrykkes, er universelle og anvendelige for enhver, uanset hans eller hendes personlige tro. I Al-Anon stræber vi efter en stadig dybere forståelse af disse trin og beder om visdom til at gøre brug af dem i vort daglige liv.

Al-Anon-Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det gør vi ved at praktisere de 12 Trin, ved at byde alkoholikeres familier velkommen og bringe dem trøst, samt ved at vise alkoholikeren forståelse og opmuntre denne.

De 12 Trin:
 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vores liv.
 2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vores vilje og liv over til Guds omsorg – Gud som vi opfattede Ham.
 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk selvransagelse over, hvad vi indeholdt.
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.
 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vores fejl.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vores personlige selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.
 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.