Om alkoholisme og forståelse af os selv


Nedenstående tekst er baseret på Al-Anons pjece "Om alkoholisme og forståelse af os selv".

Alkoholisme er en sygdom
Den amerikanske lægeforening ser på alkoholisme som en sygdom, der kan standses, men ikke helbredes. Et af symptomerne er en ukontrollabel trang til at drikke. Alkoholisme er en fremadskridende sygdom, og så længe alkoholikeren fortsætter med at drikke, vil trangen forstærkes. Hvis sygdommen ikke standses, kan den ende med sindssyge eller død, og den eneste måde at standse den på er total afholdenhed.

Alkoholisme er en livsvarig sygdom. De fleste autoriteter er enige om, at en alkoholiker aldrig mere vil kunne kontrollere sit drikkeri, hvis vedkommende begynder igen - selv efter flere års ædruelighed.

I dag er der mange gunstige behandlingsformer imod alkoholisme. "Anonyme Alkoholikere" (AA) er den bedst kendte og ofte betragtet som den mest effektive. Alkoholisme anses ikke længere som en håbløs tilstand, forudsat naturligvis at den erkendes og behandles.

Alkoholikere alle steder
Der er alkoholikere i alle samfundslag. Kun 3-5% af dem er "sprittere". Resten har familie, venner og arbejde og er rimelig velfungerende, men deres drikkeri påvirker visse områder af deres tilværelse, eksempelvis deres familieliv, samfundsliv og/eller arbejdsliv. En alkoholiker er en person, hvis drikkeri forårsager stadigt stigende problemer inden for alle områder af vedkommendes liv.

Alkoholikere drikker, fordi de tror, de er nødt til det. De bruger alkohol som en støtte og en flugtmulighed. De lider følelsesmæssigt og bruger alkohol til at fjerne lidelserne med. Resultatet er, at de bliver så afhængige af alkohol, at de overbevises om, at de ikke kan leve uden. Dette er alkoholikerens tvangstanke.

Overvældende abstinenser
Når alkoholikere prøver at klare sig uden alkohol, er abstinenssymptomerne så overvældende, at de begynder at drikke igen, fordi drikkeriet synes at være den eneste måde at slippe for kvalerne på. Dette er afhængighed.

De fleste alkoholikere vil gerne kunne vise mådehold. De bruger en masse tid og kræfter på at kontrollere drikkeriet, så de vil være i stand til at drikke som andre mennesker. De forsøger måske kun at drikke i weekender eller kun at drikke et bestemt antal genstande om dagen, men de kan aldrig være sikre på, at de kan stoppe drikkeriet, når de gerne vil. De ender altid med at blive fulde, selv om de har lovet sig selv, at det ikke skulle ske. Dette er tvang.

Det er typisk for denne sygdom, at patienterne ikke tror, de er syge. Håbet om at komme sig hænger sammen med deres evne til at erkende behovet for hjælp, ønsket om at holde op med at drikke og villigheden til at indrømme, at de ikke kan klare problemerne selv.

Forståelse af os selv
Alkoholisme er en familiesygdom. Tvangsdrikkeriet påvirker alkoholikeren og dennes familieliv. Venskaber, arbejde, børn, forældreforhold, kærlighedsliv og ægteskab - alt bliver ramt af alkoholismen. De mennesker, som er tættest knyttet til, og som holder mest af alkoholikeren, bliver mest påvirket af dennes adfærd. De reagerer på alkoholikerens opførsel, de ser, at drikkeriet tager overhånd og forsøger at kontrollere det. De skammer sig over ubehagelige optrin uden for hjemmet, men prøver privat at håndtere sagen. Det varer ikke længe, før de tror, at det hele er deres skyld og påtager sig lidelsen, frygten og skyldfølelsen for alkoholikeren. De bliver også syge.

Disse velmenende mennesker begynder at tælle, hvor mange genstande alkoholikeren indtager. De hælder dyre drikkevarer i vasken og leder efter skjulte flasker, og de lytter efter lyden af flasker, der åbnes. Al deres tænkning er rettet mod, hvad alkoholikeren gør eller ikke gør, og hvordan de skal få alkoholikeren til at holde op med at drikke. Dette er deres tvangstanke.

Mange involverede parter
Det er pinagtigt at være vidne til, at et andet menneske prøver på at tage livet af sig selv med alkohol. Mens alkoholikeren ikke synes at bekymre sig om regninger, arbejde, børn eller eget helbred, begynder mennesker i omgangskredsen at blive bekymrede. De begår den fejl at holde hånden over alkoholikeren. De ordner tingene, finder på undskyldninger og fortæller små løgne for at reparere ødelagte venskaber - og de bekymrer sig mere og mere. Dette er deres ængstelse.

Før eller senere gør alkoholikeren omgivelserne vrede. De pårørende indser, at alkoholikeren svigter sit ansvar, lyver og misbruger dem. De føler, at alkoholikeren ikke holder af dem, og de ønsker at gøre gengæld og straffe og lade alkoholikeren undgælde for smerten og frustrationen, som er påført dem pga. ukontrolleret drikkeri. Dette er deres vrede.

Karrusellen kører
De, der er nært knyttet til alkoholikeren, begynder at spille komedie. De godtager løfter - de tror, eller ønsker at tro, at problemet er overstået, hver gang der kommer en ædru periode. Når deres sunde sans fortæller dem, at der er noget galt med alkoholikerens drikkeri og tankegang, forsøger de stadigvæk at gemme deres følelser og viden. Dette er deres benægtelse.

Den måske alvorligste skade hos dem, der har levet en del af deres liv med en alkoholiker, viser sig i form af en nagende følelse af, at de på en eller anden måde har fejlet - de slog ikke til, de var ikke tiltrækkende nok, de var ikke dygtige nok til at løse problemerne for den, de holdt af. De tror, at det hele skyldes noget, de gjorde eller ikke gjorde. Dette er deres skyldfølelse.

Hvorfor gå i Al-Anon?
Det er ofte fortvivlelse der har fået os til at henvende os til Al-Anon, fordi vi var ude af stand til at tro på muligheden af en forandring og ude af stand til at fortsætte som før. Vi følte os svigtet af et kært menneske, overbebyrdet med ansvar, uønskede, uelskede og alene. Der er sikkert nogle af os, som er arrogante, selvglade, selvretfærdige og dominerende, men vi kommer alligevel i Al-Anon, fordi vi ønsker det, og fordi vi behøver hjælp.

Selv om vi måske i starten er til Al-Anon pga. en alkoholisk ven, ægtefælle eller et barn, bliver det snart klart for os, at vores egen tankegang skal ændres, før vi kan få held med at løse tilværelsens problemer. Det er i Al-Anon, vi lærer at bearbejde vores tvangstanker, vores ængstelse, vores vrede, vores benægtelse og vores skyldfølelse. Det er gennem dette fællesskab, vi kommer af med mange af vore følelsesmæssige byrder ved at dele erfaring, styrke og håb med andre. Under møderne opdager vi - lidt efter lidt - at meget af vores mismod stammer fra vore egne holdninger. Vi prøver at ændre disse holdninger, vi lærer om vores ansvar for os selv, vi opdager følelser af selvværd og kærlighed, og vi udvikler os åndeligt. I stedet for at lade alt dreje sig om alkoholikeren, begynder vi at koncentrere os om os selv - om vores eget liv.

Approved by World Service Conference Al-Anon Family Groups ©Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617, U.S.A.