Traditionerne


De 12 Traditioner er det, der binder grupperne sammen som en helhed. Traditionerne vejleder grupperne i deres relationer til andre grupper, med AA-grupperne og med verden udenfor. Traditionerne anviser gruppeholdninger til lederskab, medlemskab, penge, ejendom, offentliggørelse og anonymitet.

Traditionerne er udviklet af AA-gruppernes oplevelser med at løse deres problemer med at leve og arbejde sammen. Al-Anon har gennem årene tilegnet sig disse grupperetningslinjer og fundet dem sunde og kloge. Selv om traditionerne blot er forslag, vil Al-Anons enhed og måske endda dens overlevelse være afhængig af, at grupperne overholder disse principper.

De 12 Traditioner:
 1. Vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse for så mange som muligt afhænger af sammenholdet i Al-Anon.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som Han udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke.
 3. Når pårørende til alkoholikere er samlet for gensidigt at hjælpe hinanden, kan de kalde sig en Al-Anon Familiegruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold. Den eneste betingelse for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et alkoholproblem.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår en anden gruppe eller Al-Anon og AA som helhed.
 5. Hver Al-Anon familiegruppe har kun et formål – at hjælpe alkoholikerens familie. Vi gør dette ved selv at praktisere AA's 12 trin, ved at opmuntre og prøve at forstå alkoholikeren i vores familie samt ved at byde alkoholikerens pårørende velkommen og give dem trøst og støtte.
 6. Vores familiegrupper bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne Al-Anonnavnet ud til noget beslægtet formål eller fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom, og prestige ikke skal aflede os fra vores oprindelige åndelige mål. Selv om vi er en selvstændig enhed, bør vi altid samarbejde med Anonyme Alkoholikere.
 7. Hver gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. Al-Anon tolvtetrinsarbejde bør altid forblive ikke-professionelt, men vores servicekontorer kan ansætte fagfolk.
 9. Vores grupper som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komitéer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. Al-Anon Famliegrupperne tager ikke stilling til spørgsmål uden for Al-Anon fællesskabet. Vores navn bør derfor aldrig drages ind i offentlig debat.
 11. Udbredelse af kendskabet til Al-Anon er i højere grad baseret på tiltrækning end på hvervning og reklame; når det gælder medierne, bør personlig anonymitet altid bevares. Især AA-medlemmers anonymitet må beskyttes.
 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen.