Retningslinjer


Retningslinjerne viser, hvordan Al-Anon-medlemmerne kan anvende programmets åndelige principper i arbejdsfællesskaberne i vores servicestruktur. Når vi deltager, udvikler vi vores egen helbredelse. Vi er individer, og vi har forskellige ideer til løsning af vores fælles problemer.

Vi deler ideer, undersøger alternativer, søger åndelig vejledning og anvender Retningslinjerne til at nå til beslutninger, vi alle kan leve med. Retningslinjerne viser os praktiske, sunde måder at træffe beslutninger på, der involverer andre. Vi bliver mere afslappede i beslutningsprocessen og bedre i stand til at acceptere konsekvenserne af vores beslutninger. Mange Al-Anon-medlemmer har erkendt, at Retningslinjerne også er anvendelige hjemme og i arbejdssituationer.

Endeligt ansvar, delegeret autoritet, lederskab, deltagelse, anerkendelse, rettigheder, delegering, balance og åndelighed er alle nøglebegreber i Retningslinjerne. De omsætter disse begreber til praktiske handlemuligheder, principper vi kan anvende i vores dagligliv, i alle vores gøremål.

De 12 Retningslinjer for servicearbejde
De Tolv Trin og Tolv Traditioner er retningslinjer til personlig vækst og enhed i gruppen. De Tolv Retningslinjer er retningslinjer for servicearbejde. De viser, hvordan Tolvtetrinsarbejde kan udføres i stor skala, og hvordan medlemmer af Servicekontoret, HSR og serviceudvalgene kan forholde sig til hinanden og til grupperne gennem en Servicekonference, for at bringe Al-Anons’ budskab videre.
 1. Det endelige ansvar for- og myndighed over Al-Anon’s servicearbejde ligger hos Al-Anon Familiegrupper.
 2. Al-Anon Familiegrupper har uddelegeret al administrativ og driftsmæssig beslutningsret til Servicekonferencen og dens serviceorganer.
 3. Retten til at tage beslutninger gør effektivt lederskab muligt.
 4. Deltagelse er nøglen til harmoni.
 5. Retten til at gøre indsigelse og retten til at fremsætte forslag beskytter mindretallet og sikrer at det bliver hørt.
 6. Servicekonferencen anerkender Hovedservicerådets (HSR) administrative hovedansvar.
 7. Hovedservicerådets medlemmer har juridiske rettigheder, mens Servicekonferencens rettigheder er af traditionel karakter.
 8. Hovedservicerådet (HSR) uddelegerer den løbende administration af Al-Anon’s servicearbejde til de udøvende serviceudvalg.
 9. Godt personligt lederskab på alle niveauer i servicearbejde er en nødvendighed. Hovedservicerådet (HSR) har hovedansvaret for servicearbejdet på landsplan.
 10. Serviceansvaret afstemmes gennem omhyggeligt definerede servicebeføjelser og dobbeltledelse undgås.
 11. Al-Anon’s servicearbejde på landsplan består af de valgte serviceudvalg og udøvende midlertidige arbejdsgrupper.
 12. Det åndelige grundlag for Al-Anon’s servicearbejde er beskrevet i Servicekonferencens Almene Garantier, artikel 12 i Al-Anon’s Servicekonferencepagt.

Servicekonferencens Almene Garantier
Al-Anon’s Servicekonference skal i alle sine aktiviteter efterleve ånden i Traditionerne:
 1. Dens fornuftige økonomiske princip skal være at indtægter udelukkende skal dække driftsomkostninger, inklusive en passende reservekapital.
 2. Ingen deltager på Servicekonferencen skal blive sat i en position af ubegrænset myndighed over andre medlemmer.
 3. Alle beslutninger skal opnås gennem forudgående diskussion, afstemning og, så vidt muligt, opnås enstemmigt.
 4. Ingen af Servicekonferencens handlinger skal nogensinde være personligt straffende eller en opfordring til offentlig kontrovers eller debat.
 5. Selv om Servicekonferencen tjener Al-Anon, skal den aldrig regere i sin handling, og ligesom fællesskabet Al-Anon Familiegrupper, som den tjener, skal den altid forblive demokratisk i tanke og handling.