De 12 Retningslinjer for service


Retningslinjerne viser, hvordan Al-Anon-medlemmerne kan anvende programmets åndelige principper i arbejdsfællesskaberne i servicestrukturen. Når vi deltager, udvikler vi vores egen helbredelse. Vi er individer, og vi har forskellige ideer til løsning af vores fælles problemer. Vi deler ideer, undersøger alternativer, søger åndelig vejledning og anvender Retningslinjerne til at nå til beslutninger, vi alle kan leve med. Retningslinjerne viser os praktiske, sunde måder at træffe beslutninger på, der involverer andre. Vi bliver mere afslappede i beslutningsprocessen og bedre i stand til at acceptere konsekvenserne af vores beslutninger. Mange Al-Anon-medlemmer har erkendt, at Retningslinjerne også er anvendelige derhjemme og i arbejdssituationer.

Endeligt ansvar, delegeret autoritet, lederskab, deltagelse, anerkendelse, rettigheder, delegering, balance og åndelighed er alle nøglebegreber i Retningslinjerne. De omsætter disse begreber til praktiske handlemuligheder, principper, vi kan anvende i vores dagligliv, i alle vores gøremål en dag ad gangen...

De 12 Retningslinjer:
 1. Al-Anon-grupperne har det endelige ansvar for og myndighed over Al-Anons verdensservicearbejde(1).
 2. Al-Anon-familiegrupperne har delegeret Al-Anons administrative og driftsmæssige opgaver til Servicekonferencen og Serviceudvalgene. 
 3. Effektiv ledelse forudsætter ret til at tage beslutninger.
 4. Engagement er nøglen til harmoni.
 5. Retten til anke og appel beskytter mindretallet og sikrer, at det bliver hørt.
 6. Servicekonferencen betror ansvaret for det administrative arbejde til Hovedbestyrelsesmedlemmerne(2).
 7. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har juridiske rettigheder(3), mens Servicekonferencens ansvar er bundet i Traditionerne.
 8. Serviceudvalgsfællesmødet uddelegerer det fulde ansvar for rutineopgaver og forvaltning til Serviceudvalgene.
 9. Godt personligt lederskab på alle serviceniveauer er en nødvendighed. I Verdensserviceorganisationen i USA er det Board of Trustees (Hovedbestyrelsen), der varetager lederskabet.
 10. Serviceansvar og bemyndigelse til at træffe servicebeslutninger er præcist afgrænset for at undgå modstridende beslutninger.
 11. Verdensservicekontoret i USA (WSO) er sammensat af faste udvalg, ledere og ansatte.
 12. Det åndelige grundlag for Al-Anons servicearbejde er indeholdt i Verdensservicekonferencens Overordnede Garantier, artikel 12 i lovene.
(1) Dette gælder både lokalt og på verdensplan.
(2) I Danmark Serviceudvalgene.
(3) Gælder kun i USA, da Al-Anon Danmark ikke har nogen juridiske forpligtelser.