Intro for professionelle:


Mennesker bliver henvist til Al-Anon/Alateen møder for at lære fakta om alkoholisme som en sygdom, og hvordan den har haft indflydelse på deres liv fysisk og følelsesmæssigt, samt for at få gavn af kontakten med andre, som har tilsvarende problemer.

Den internationale Al-Anon/Alateen-medlemsundersøgelse fra 2003 viste, at 40 procent af vores medlemmer havde fået henvisning til Al-Anon af professionelle. Mange Al-Anon-medlemmer fortsætter med at søge professionel hjælp ved siden af, at de deltager regelmæssigt i møder. Forbindelsen mellem Al-Anon og den professionelle verden har altid bygget på udveksling, samarbejde og støtte.


Medlemmer i Al-Anon og Alateen får hjælp, når de:
 • Deltager regelmæssigt i møder.
 • Holder telefonkontakt med andre medlemmer.
 • Læser Al-Anon/Alateen-litteratur.
 • Har en personlig sponsor.
 • Integrerer de 12 Trin til helbredelse i deres liv. 
 • Bliver inddraget i Al-Anons servicearbejde.

Al-Anon:
 • Stiller kun én betingelse for medlemskab – hvert medlem har været påvirket af en andens drikkeri.
 • Er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som mødes anonymt for at dele deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problemer; voksne børn af alkoholikere, forældre, partnere, ægtefæller, kolleger osv. kan alle finde hjælp i Al-Anon.
 • Er et særskilt fællesskab med Anonyme Alkoholikere (AA). Al-Anon er baseret på de 12 Trin og 12 Traditioner, tilpasset efter AA.
 • Er ikke-professionelt, selvforsynende, åndeligt baseret, upolitisk, byder alle kulturer velkommen og er tilgængelig næsten overalt (i hele verden).
 • Giver ikke gode råd.
 • Tillader ikke sladder eller kritik.
 • Diskuterer ikke medlemmers religiøse tro eller mangel herpå.
 • Bakker ikke op om eller er modstander af nogen sag, terapi eller behandling.
 • Klarer sig selv økonomisk gennem medlemmers frivillige bidrag. Der er intet kontingent eller gebyr for at være medlem.
 • Modtager ikke bidrag, bevillinger eller gaver udefra.

Al-Anon/Alateen er et program, der bygger på Anonymitet.
 • Anonymiteten er sikret for alle Al-Anon- og Alateen-medlemmer, samt medlemmer af Anonyme Alkoholikere.
 • Der kan opstå fortrolighed ud fra en følelse af tillid og ærlighed.
 • Vi koncentrerer os om åndelige principper, ikke personer, og det fører til et fællesskab af ligeværdige.

Alateen:

 • Er en del af Al-Anon-fællesskabet, specielt beregnet for unge teenagere, slægtninge og venner af alkoholikere.
 • Medlemmerne leder selv deres møder under vejledning af et Al-Anon-medlem, der er sponsor.
 • Følger de samme 12 Trin, 12 Traditioner og principper som i Al-Anon.

Al-Anon/Alateen-møder omfatter:
 • Åbne møder, hvor enhver kan deltage, som er interesseret i at lære noget om Al-Anon- eller Alateen-programmet.
 • Lukkede møder, der er for enhver, hvis liv er eller har været påvirket af en, som har et alkoholproblem.
 • Grupper med begrænset adgang, der mødes på steder, hvor almindelige medlemmer ikke kan deltage (f.eks. mødesteder i virksomheder, militæret eller skoler).
 • Introduktionsmøder med henblik på at introducere Al-Anon til nykommere.

Al-Anon/Alateen samarbejder med professionelle ved at skaffe:
 • Talere og litteratur til konferencer, workshopper og møder.
 • Nyhedsbrevet Al-Anon Speaks Out i PDF-format på den amerikanske hjemmeside (For USA og Canada).
 • Åbne møder.
 • Møder i skoler, institutioner og andre steder.
 • Lokale mødefortegnelser.
 • En mangfoldighed af litteratur.
 • En gratis pakke pjecer via Litteraturbestilling@al-anon.dk
 • Køb af litteratur via Al-Anons hjemmeside