Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

De 12 Retningslinjer for servicearbejde

De 12 Retningslinjer for servicearbejde

De Tolv Trin og Tolv Traditioner er retningslinjer til personlig vækst og enhed i gruppen. De Tolv Retningslinjer er retningslinjer for servicearbejde. De viser, hvordan Tolvtetrinsarbejde kan udføres i stor skala, og hvordan medlemmer af Servicekontoret, HSR og serviceudvalgene kan forholde sig til hinanden og til grupperne gennem en Servicekonference, for at bringe Al-Anons budskab videre.

 1. Det endelige ansvar for- og myndighed over Al-Anons servicearbejde ligger hos Al-Anon Familiegrupper.
 2. Al-Anon Familiegrupper har uddelegeret al administrativ og driftsmæssig beslutningsret til Servicekonferencen og dens serviceorganer.
 3. Retten til at tage beslutninger gør effektivt lederskab muligt.
 4. Deltagelse er nøglen til harmoni.
 5. Retten til at gøre indsigelse og retten til at fremsætte forslag beskytter mindretallet og sikrer at det bliver hørt.
 6. Servicekonferencen anerkender Hovedservicerådets (HSR) administrative hovedansvar.
 7. Hovedservicerådets medlemmer har juridiske rettigheder, mens Servicekonferencens rettigheder er af traditionel karakter.
 8. Hovedservicerådet (HSR) uddelegerer den løbende administration af Al-Anons servicearbejde til de udøvende serviceudvalg.
 9. Godt personligt lederskab på alle niveauer i servicearbejde er en nødvendighed. Hovedservicerådet (HSR) har hovedansvaret for servicearbejdet på landsplan.
 10. Serviceansvaret afstemmes gennem omhyggeligt definerede servicebeføjelser og dobbelt ledelse undgås.
 11. Al-Anons servicearbejde på landsplan består af de valgte serviceudvalg og udøvende midlertidige arbejdsgrupper.
 12. Det åndelige grundlag for Al-Anons servicearbejde er beskrevet i Servicekonferencens Almene Garantier, artikel 12 i Al-Anons Servicekonferencepagt.

Servicekonferencens Almene Garantier
Al-Anons Servicekonference skal i alle sine aktiviteter efterleve ånden i Traditionerne:

 1. Dens fornuftige økonomiske princip skal være, at indtægter udelukkende skal dække driftsomkostninger, inklusive en passende reservekapital.
 2. Ingen deltager på Servicekonferencen skal blive sat i en position af ubegrænset myndighed over andre medlemmer.
 3. Alle beslutninger skal opnås gennem forudgående diskussion, afstemning og, så vidt muligt, opnås enstemmigt.
 4. Ingen af Servicekonferencens handlinger skal nogensinde være personligt straffende eller en opfordring til offentlig kontrovers eller debat.
 5. Selv om Servicekonferencen tjener Al-Anon, skal den aldrig regere i sin handling, og ligesom fællesskabet Al-Anon Familiegrupper, som den tjener, skal den altid forblive demokratisk i tanke og handling.

Kilde: “Veje til helbredelse” (B-24), 2006, side 245-247.