Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Servicesponsorskab

Servicesponsorskab

”Service har betydet mere for min selvagtelse end noget andet i mit liv, og det har givet mig mange Al-Anon venner i hele staten.”

””At omsætte kærlighed til handling” er én måde at beskrive service på. Uden kærlighed og service ville der ikke være et Al-Anon program. Det siges, at vejen til åndelig vækst er brolagt med service. Lad os kærligt tage hinanden i hænderne og betræde denne sti sammen.  De, som er gået før os fortæller os: ”Det er nemt, det er mere sjovt, og vi fordobler vores viden”.”

Servicesponsorskab – Sund fornuft i service
Før vi blev en del af Al-Anon-fællesskabet, havde mange af os en tendens til at isolere os og klare ting selv. ”Det er OK, jeg kan godt klare det. Jeg har ikke brug for hjælp.” Så sluttede vi os til Al-Anon og lærte, at det er et ”vi”-program. Det er grunden til, at vi måske blev opfordret til at finde en personlig sponsor allerede til vores første møde; én som har levet efter programmet og som kan guide os på vores vej.

Og så fandt vi ud af, at det at arbejde med programmet betød mere end blot at sætte en fod foran den anden og overleve. Vi lærte, at der var et liv udover alkoholismen. Foruden trinnene, måtte vi arbejde med alle dele af programmet for fortsat at vokse. Som vores sponsor sagde til os, så indeholder programmet tre dele, som er symboliseret med vores trekant; Helbredelse – ved hjælp af trinnene, fællesskab ved hjælp af traditionerne, og service vedhjælp af retningslinjerne for servicearbejde.  Ved at drage fordel af alt hvad Al-Anon tilbyder, begyndte vi at vokse åndeligt og at bruge vores sunde fornuft i service.

Vi lærte hvordan vi skulle arbejde med programmet af en, der har prøvet det før os, og som havde noget, vi gerne ville have. Nogle gange brugte vores personlige sponsorer alle tre dele, når de arbejdede med programmet – de brugte trin et til tolv; hjalp med at bevare fællesskabet i gruppen ved at anvende traditionerne; og hjalp med at omsætte retningslinjerne for service til handling ved at indgå i servicearbejdet over gruppe-niveau. I det tilfælde var vores personlige sponsor, ofte uden at vide det, også vores servicesponsor.  Hvis vores personlige sponsor kun tog os igennem trinnene, og vi stadig rakte ud efter servicearbejde, var nøglen ofte at finde en servicesponsor.

Hvis du finder dig selv på et ”er det alt hvad der er”-stadie, er problemet måske, at du leder efter mere. Service er ofte svaret på denne søgen.  Hvis det er tid til, at du stiler mod nye højder, kan det at finde en servicesponsor ofte lindre processen.

Al-Anons medstifter Lois W., sagde ”Jeg tror åndelighed er at leve et liv, som har dybere mening end at dække de daglige behov”.

Hvad er servicesponsorskab?
At have en servicesponsor er at samarbejde med én om at lære, hvordan vi vokser ved at række ud efter nye program-eventyr. Det kan være så simpelt som at bede om hjælp til at lede et møde, blive kasserer i din hjemmegruppe, tjene som grupperepræsentant (GR), eller tjene i et serviceudvalg.

Du er en servicesponsor, hvis du opmuntrer én med et blik, ved at holde dem i hånden eller ytre ordene ” jeg tror på dig – du kan klare det!”

Servicesponsorskab kan være en enkeltstående situation såsom at hjælpe én igennem en aktivitet, som du er fortrolig med.  Det kan også udvikle sig til en vedvarende relation, som gavner både servicesponsoren og sponseen med at lære ved at være et levende eksempel på personlig vækst gennem servicearbejde.

Med andre ord så lærer vi at bruge vores sunde fornuft i servicearbejdet ved at blive eller få en servicesponsor, hvor vi anvender passende værktøjer – fra alle dele af Al-Anon-trekanten.

Hvordan får jeg en servicesponsor?
Når din personlige sponsor allerede er involveret i service over gruppe niveau, kan denne person også blive din servicesponsor.

Hvis du overvejer at blive grupperepræsentant (GR), fordi du ønsker den sindsro, som din nuværende GR har, kan du spørge vedkommende om at dele sine erfaringer med dig.

Lad os antage, du ”sidder fast” i dit program, og du ser nogen som er meget aktive i gruppen, og som ser ud til at vokse og gløde. Du kan spørge ind til, hvad vedkommendes hemmelighed er: muligheden for, at personen kan blive din servicesponsor, er til stede.

Hvordan kan jeg blive servicesponsor?
Når nogen kommer ind i programmet, kan du med det samme opmuntre dem ved at bede dem om hjælp (til at sætte litteratur frem, anrette forfriskninger og lignende). Du kan også være opmærksom på nye medlemmer og opmuntre dem til at tage ordet på mødet, eller tage en servicepost, så snart du mærker, at de er klar til det.

På det tidspunkt hvor serviceposter roterer i gruppen, og nogen spørger: ”Hvad laver en GR?” kan du sige ”Jeg vil med glæde vise dig vejen.”

Hvis din tjenesteperiode i et udvalg er ved at lakke mod ende, og du kender en, der vil kunne bestride posten, som spørger: ”Hvad skal jeg gøre?”, kan du tilbyde at blive denne persons servicesponsor.

Hvad er mit ansvar som servicesponsor?
Ansvaret som servicesponsor minder om den personlige sponsors ansvar. På samme måde, som du tog nogen gennem trinnene, kan du guide dem i anvendelsen af traditionerne og retningslinjerne for servicearbejde i Al-Anon som helhed. Du følges måske med dem til servicearrangementer og opmuntrer dem til at rotere videre til en anden servicepost, oftest når deres nuværende tjenesteperiode udløber.

Når spørgsmål eller konflikter opstår, henviser sponsorer deres sponsees til Al-Anon/Alateen Servicemanualen for vejledning. De holder principperne for gruppesamvittigheden øverst i bevidstheden, og anerkender, at det er en Magt større end dem selv, der styrer showet.

Hvad er fordelene ved servicesponsorskab?

 • Styrker teamwork
 • Viser, at samarbejde er langt sjovere end at løse et problem alene
 • Udvikler din evne til at arbejde sammen med andre
 • Gør dig mere bevidst om dine styrker såvel som dine karakterbrister
 • Lindrer din vej ind i service
 • Holder dig motiveret til at blive i service
 • Fremmer åndelighed
 • Lærer dig at le ad dig selv
 • Øger selvagtelsen
 • Illustrerer, at den bedste måde at lære på er ved at give det videre
 • Letter arbejdsbyrden, da flere hænder er lig med mindre arbejde til hver
 • Giver dig en fornemmelse af formål.

Kilder:
When I got busy, I got better (P-78), 1994, 1. udgave, s.20.
Service sponsorship – working smarter, not harder (P-88), 1999.