Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Al-Anons historie

Al-Anons historie
”I den første tid hos Anonyme Alkoholikere (AA) kom alkoholikernes ægtefæller ofte til at vente i en skole eller et kirkekøkken, imens deres alkoholiske partnere afsluttede deres møde. Efterhånden, som disse familiemedlemmer talte med hinanden om deres egne problemer, blev de klar over, at de var blevet påvirket af at leve sammen med en alkoholiker, og at de også havde brug for hjælp. Ud af behovet for at fortælle om deres egen erfaring, styrke og håb, begyndte familiegrupper at udvikle sig rundt omkring i USA.

Ved en afstemning blandt grupperne i 1951, valgte man navnet Al-Anon Familiegrupper. Snart derefter bearbejdes og adopteredes AA’s Tolv Trin og Tolv Traditioner; i 1970 blev de Tolv Retningslinjer godkendt, og dermed blev Al-Anons trekant for helbredelse af alkoholikeres familier og venner fuldkommen.”

AL-Anon programmets indhold
Når vi lytter til de personlige beretninger og arbejder med Trin, Traditioner og Retningslinjer får vi glæde af visdommen fra alle dem, der er gået forud i fællesskabet og som ydmygt inviterer os ind i Al-Anons kærlige fællesskab.

”At leve med alkoholismens følgevirkninger kan være ødelæggende. Men et utal af mennesker over hele verden, som har anvendt Trinene, Traditionerne og Retningslinjerne, har fundet en ny måde at leve på, hvad enten alkoholikeren drikker eller ej. Al-Anon er et åndeligt program baseret på principperne der findes i den tresidede arv. Alle, der er blevet berørt af et andet menneskes alkoholisme, er velkomne i fællesskabet. Mennesker fra mange forskellige religioner, såvel som dem, der ikke er tilknyttet nogen religion, kan finde hjælp i Al-Anon.

Vi har fundet at vores helbredelse er baseret på en erkendelse af en magt større end os selv – og på en aktiv anvendelse i vores liv af de principper, der indeholdes i Trinene, Traditionerne og Retningslinjerne. Lykkeligvis har mange af os også opdaget, at Trinene, Traditionerne og Retningslinjerne ikke bare hjælper os til at komme over virkningerne af at leve med en andens misbrug, men også fører os frem til et nyt liv i sindsro og kærlighed.

Som nye i Al-Anon bliver mange af os overvældede af begrebet ”familiesygdom”. Vi lærer hurtigt om de tolv Trin. Vi hører at det ”at tage” disse trin er vores vej mod personlig helbredelse. Vi får at vide, at ved studere disse Trin vil vil lære nye måder, at klare vores liv på; vi vil opdage, at vi er ansvarlige for vores egen glæde, og at vi ikke kan kontrollere andre mennesker.

Måske hører vi lidt om Traditionerne, når vi er nykommere. Måske læser man én eller alle til gruppemøderne: visse grupper holder månedlige Traditionsmøder. Efterhånden som vi vender tilbage og involveres mere i servicearbejdet i gruppen, vil vi høre mere om princippet Enhed, som det udtrykkes i Traditionerne, såvel som anvendelse af Traditionerne i vore grupper og i vores personlige liv.

De fleste Al-Anonmedlemmer ved kun lidt om Service Retningslinjerne, der er blevet omtalt som ”Al-Anons bedst bevarede hemmelighed”. Disse 12 udsagn beskriver, hvordan principperne virker på Service på verdensplan: World Service Conference (WSC), Bestyrelsen og World Service Office (WSO) – og hvordan disse enheder forholder sig til hinanden og til de Al-Anonfamiliegrupper, de tjener. Ved at studere Service Retningslinjerne forstår vi, hvordan de kan bruges lokalt i forhold til vores grupper og vores personlige liv.”

Al-Anons Trin, Traditioner og Retningslinjer
“Trinene hjælper os til at lære at elske os selv, stole på vores Højere Magt og begynde at udvikle vores forhold til andre mennesker. Traditionerne lærer os at opbygge sunde forhold inden for grupperne, ude blandt vores venner og vores familier, job, organisationer og lokalområder. Ved at studere denne tresidede arv lærer vi, at vor personlige helbredelse via Trinene er afgørende, men vi lærer også, at uden den enhed, som udtrykkes i Traditionerne og uden det servicearbejde som beskrives i Retningslinjerne, vil Al-Anon ikke overleve. Ved at praktisere alle disse principper styrker vi fortsat vores helbredelse. For at holde den ved lige er vi nødt til at anvende dem i vort liv og give dem videre til andre.”

“Veje til helbredelse” er et studium i fællesskabets trefoldige arv, der er sammensat af hundredvis af Al-Anonmedlemmers erfaring, styrke og håb.

AL-Anons logo
”Al-Anons logo er en trekant omkring en cirkel. Trekantens tre sider symboliserer vores tredelte arv: Helbredelse gennem accept af Trinene, Enhed gennem accept af traditionerne og Service gennem accept af Retningslinjerne. Alle tre sider er nødvendige, for at trekanten kan forblive en trekant, ligesom en trebenet skammet har brug for alle tre ben for ikke at vælte.

Nye Al-Anonmedlemmer har beskrevet cirklen inden for trekanten som en velkomstens cirkel, der bærer et Al-Anonbudskab af håb til de mange familier og venner, der lever med eller har levet med sygdommen alkoholismen. I det enkle symbol finder vi et udtryk for de åndelige principper, der forener os med et fælles bånd: Helbredelse fra virkningen af familiesygdommen alkoholisme.”

Kilde:
”Veje til helbredelse – Al-Anons Trin, Traditioner og Retningslinjer” (B-24), Introduktion s.xi-xiii, 2014