Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Servicearbejde, hvor vi mangler frivillige

Servicearbejde, hvor vi mangler frivillige
Hvis du er interesseret i at yde service i Al-Anon, er der mange muligheder for det:

Servicearbejde i grupperne
I alle Al-Anon-grupper er der serviceposter, der skal udfyldes. Det kan f.eks. være at lave kaffe og te, stille litteratur frem eller åbne og lukke mødelokalet. Hvis du ønsker at yde service i gruppen, så tal med andre i din gruppe for at høre, om der er noget, du kan bidrage med.

Serviceudvalg i Al-Anon Danmark
Det er Al-Anon Danmarks Serviceudvalg, der sørger for, at vi får løst opgaver i løbet af året for alle i Al-Anon. Der er mange forskellige opgaver i serviceudvalgene. Det kan blandt andet være at sørge for, at der er vagter til at passe vagt-telefonen; at sørge for, at hjemmesidens oplysninger om møder er opdateret; at svare på spørgsmål fra pårørende til alkoholikere eller fra grupper; at arbejde med oversættelse af litteratur; at stå for salg af litteratur; at lave budget og regnskab; at arbejde med Alateen; og at have kontakt til Al-Anon i andre lande.
Hvert år holder vi en Servicekonference, hvor repræsentanter fra alle Al-Anon-grupper og alle medlemmer af serviceudvalgene mødes. I forbindelse med Servicekonferencen er der mulighed for at blive valgt ind i et Serviceudvalg. Der er altid brug for flere personer til at deles om opgaverne, så der er gode muligheder for at blive valgt ind. Du kan se en liste over udvalgene, vores opgaver og kontaktoplysninger her. Du er altid velkommen til at kontakte udvalgene for at høre mere om de opgaver, vi har.

Telefonvagt
Al-Anon har en vagt-telefon, der har åbent mandag til fredag om formiddagen og om aftenen. Vagt-telefonen er åben 3 timer ad gangen. Telefonudvalget står for at fordele vagterne, så der altid er nogen, der passer telefonen i åbningstiden. Hvis du gerne vil være telefonvagt, dvs være med til at passe telefonen på skift sammen med en række andre Al-Anon-medlemmer, skal du kontakte telefonudvalget@al-anon.dk. Her kan du også høre mere om opgaven, og hvordan vi fordeler vagterne. Du behøver ikke at være medlem af Telefonudvalget for at være telefonvagt

Oversættelsesopgaver
Al-Anons Litteraturudvalg står for at få oversat bøger og andet godkendt Al-Anon-materiale fra engelsk til dansk. Hvis du er god til både engelsk og dansk, og du har lyst til at bidrage til at oversætte Al-Anon-litteratur, kan du kontakte litteraturudvalget@al-anon.dk. Her kan du høre mere om aktuelle oversættelsesopgaver, og finde ud af, om det er noget for dig. Du behøver ikke at være medlem af Litteraturudvalget for at deltage i oversættelsesarbejdet.

Andre aktuelle serviceopgaver
Der kan i perioder opstå andre serviceopgaver, som udvalgene i Al-Anon Danmark, har brug for hjælp til at løse mellem den årligt tilbagevendende Servicekonference. Kig ind på siden med mellemrum for at se, om der er nye opgaver, eller skriv til kontakt@al-anon.dk, for at høre, om der aktuelt er serviceopgaver på landsplan, som du kan hjælpe med. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har andre spørgsmål om Servicearbejde i Al-Anon.

Det anbefales at have mindst 2 års erfaring i Al-Anon og at have taget 5. trin, for at blive valgt ind i et serviceudvalg eller være telefonvagt. Kontakt os og hør nærmere via kontakt@al-anon.dk.

Et medlem deler sin erfaring med Servicearbejde
“Der sker mirakler i Al-Anon, men de sker ikke ved magi. Ifølge Fjerde Retningslinje er individuelt engagement, som er ”nøglen til harmoni”, den adfærd, der får miraklerne til at ske. Gud, som jeg opfatter ham, ønsker mig for min tilgængelighed såvel som for mine evner. Når jeg bliver villig til at handle på min tro, hjælper Gud mig med at skabe mirakler for mig selv og hjælpe andre med at skabe deres egne.
Jeg var i Al-Anon i et stykke tid, før jeg begyndte at tænke på at yde service. Mange andre medlemmer havde bekræftet dette, så jeg vidste, at det ville hjælpe mig, men min største frygt var, at jeg ikke ville gøre mit job fuldkomment. ”Tag det roligt”, sagde min sponsor, ”Hold det enkelt”. Med hendes støtte begyndte jeg lidt efter lidt. Jeg var mødeleder, bød nykommere velkommen, og sad ved servicetelefonen i mit område. Disse enkle handlinger forbandt mig med Al-Anon-programmet og den helbredelse, der fandtes der.
Efter et par måneder var jeg klar til mere. Jeg begyndte at gå til distrikts- og områdemøder med min sponsor. For det meste spiste vi frokost bagefter, og disse lørdage er blevet vores særlige tid sammen. Da min hjemmegruppe manglede en servicerepræsentant, meldte jeg mig frivilligt. For nyligt blev jeg bedt om at tjene som områdets litteraturkoordinator.
Hen ad vejen opdagede jeg, at hemmeligheden bag vellykket service er at følge de forslag, der gives i vore Tolv Traditioner og Tolv Retningslinjer for service. Der er intet gætværk, når jeg læser i Al-Anon/Alateen Service Manual. Den største gave i service er, at den også hjælper mig. At give programmet til andre bekræfter, at jeg har et program at give.”

Kilder:
Al-Anon Danmarks Servicekontor.
Håb for i dag (B-27), 2019, s. 101.