Tlf. 7020 9093 | Åbent mandag-fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Tlf. 7020 9093 | Åbent mandag-fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Al-Anon FAQ

Al-Anon FAQ

Hvordan kan Al-Anon hjælpe mig?
Mange som kommer til Al-Anon/Alateen er desperate, føler håbløshed, og er ude af stand til at tro at situationen nogensinde kan ændre sig. Vi ønsker, at vore liv skal ændre sig, men intet af det vi har gjort, har medført nogle ændringer.

I Al-Anon og Alateen deler medlemmer deres egen erfaring, styrke og håb med hinanden. Du vil møde andre som deler dine følelser og frustrationer, hvis ikke ligefrem din specifikke situation. Vi mødes for at lære en bedre måde at leve på, for at finde glæde uanset om alkoholikeren stadig drikker eller ej.

Hvad hvis jeg ikke er parat til at gå til et møde?
Der er mange forskellige grunde til at mennesker kan have modstand på at deltage i deres første møde.

For det første er de så dybt optaget af at forsøge at håndtere en stressfuld situation, så det er svært at frigøre sig fra indgroede adfærdsmønstre.

På den ene side ved vi, at en mulig løsning højst sandsynligt findes et sted hvor vi ikke har ledt endnu. På den anden side kan det skabe ængstelse at prøve noget, som virker fuldstændig nyt.

Mange Al-Anon medlemmer kæmpede i mange år med at håndtere de mange svære påvirkninger som alkoholisme medfører. Det er ofte lettere at forestille sig, at besværlighederne fortsætter end at finde en positiv løsning. Det er derfor det er let at komme i tanke om så mange grunde til ikke at deltage i sit første Al-Anon møde.

Hvis du føler dig urolig for at deltage i et Al-Anon møde, er du ikke alene. Mange mennesker har følt det på samme måde. Men at overkomme denne tøven, er en mulighed for personlig vækst, den første af mange som Al-Anon programmet tilbyder. Det er første skridt mod vejen til helbredelse.

Du behøver ikke bekymre dig om du ønsker at blive medlem. Start med blot at deltage i forskellige møder for at samle information – for at lytte til hvordan andre mennesker har håndteret deres problemer med alkoholikere. Det kan være at nogle af deres erfaringer kan hjælpe dig.

Vil nogen fortælle, at jeg har været til møde?
Et af Al-Anons grundlæggende principper er anonymitet. Alt hvad der bliver sagt på møderne er fortroligt, og vi afslører ikke til nogen som helst hvem vi ser eller hvad vi hører til møderne.

Hvordan finder jeg et møde?
På Al-Anons hjemmeside under “Find et møde” finder du oplysninger på hvornår grupperne afholder møder i deres respektive byer eller online.

Hvor meget koster det?
Der er ingen kontingent eller andre gebyrer til Al-Anon og Alateen møder. De fleste grupper sender en kurv rundt for frivillige bidrag som medlemmerne kan undvære, så gruppen kan betale husleje, købe litteratur og bidrage til lokalt og verdensomspændende servicearbejde.

Er det nødvendigt at lave en aftale?
Det er ikke nødvendigt at melde sig til på nogen formel eller uformel måde for at deltage i et Al-Anon-møde. Nogle Al-Anon grupper har en kontaktperson, som man kan ringe til for at få informationer om gruppen, vores program eller rutevejledning til et møde. Alateen grupper er kun åbne for teenagere (i alderen 12-19 år), og eventuelt præ-teenagere.

Er dette et religiøst fællesskab?
Al-Anon Familie Grupper er et åndeligt fællesskab, ikke et religiøst fællesskab. Vi undgår diskussioner om specifikke religioner, og medlemmer er velkomne uanset om de har en tro eller ej. De Tolv Trin opfordrer os til at finde en ”Magt større end os selv”, som kan hjælpe os med at løse vores problemer og finde sindsro. Hvert medlem er fri til selv at definere denne større magt på hans eller hendes egen måde.

Skal jeg sige noget til møderne?
Det er dit valg om du vil dele eller ej til møderne. Nykommere er velkomne til møderne, hvor der som regel tilbydes litteratur og en telefonliste, og inviteres til at lytte og lære. Medlemmer står til rådighed for at svare på spørgsmål før og efter møderne.

Hvem er Al-Anons og Alateens medlemmer?
Al-Anon og Alateen medlemmer er mennesker ligesom dig og mig – mennesker som er blevet påvirket af en andens drikkeri. De er forældre, børn, ægtefæller, brødre, søstre, andre familiemedlemmer, venner, arbejdsgivere og kolleger til alkoholikere. Uanset hvilke specifikke erfaringer vi har haft, deler vi et fælles bånd: Vi føler, at vores liv er blevet påvirket af en andens drikkeri.

Hvad er alkoholisme?
Der er en bred anerkendelse af at alkoholisme er en sygdom, der viser sig i form af ubehersket drikkeri, som kan stoppes, men ikke helbredes. Det er en progressiv sygdom, som bliver værre så længe personen fortsætter med at drikke. Total afholdenhed fra at drikke er den eneste måde at stoppe sygdommen på. Alkoholisme påvirker hele familien; faktisk bliver alle, som har kontakt med alkoholikeren påvirket. Uheldigvis er den eneste, der kan forhindre alkoholikeren i at drikke, alkoholikeren selv.

Hvem er alkoholikere?
De kan være hvem som helst, fra alle baggrunde i livet og alle sociale lag. Over 95 procent af alkoholikere har familie, venner og jobs. De fungerer ofte rimelig godt, mens nogle dele af deres liv lider. Deres drikkeri forårsager et vedblivende og voksende problem i deres liv, og hos de mennesker der er en del af deres liv.

Hvordan påvirker alkoholikere deres familie og venner?
Alkoholisme er en familiesygdom. Sygdommen påvirker alle, som har en relation med en problemdrikker. De af os, som er tættest på alkoholikeren, lider mest, og de som holder mest af alkoholikeren, kan let blive fanget ind i en anden persons adfærd. Vi reagerer på alkoholikerens opførsel. Vi fokuserer på dem, hvad de gør, hvor de er, hvor meget de drikker. Vi forsøger at kontrollere deres drikkeri for dem. Vi påtager os skyld og skam, som i virkeligheden tilhører den, der drikker. Vi kan blive afhængige af alkoholikeren, ligesom alkoholikeren er afhængig af alkohol. Vi kan også blive syge.

Min ven/elskede er stofmisbruger. Kan jeg gå til et Al-Anon møde?
Det primære formål for Al-Anon er at tilbyde støtte til venner og familie til alkoholikere. I en nylig spørgeundersøgelse svarede 35% af vores medlemmer, at de var startet i vores program, fordi en de har kær, er stofmisbruger, og at deres liv var blevet bedre efter de er begyndt at gå til Al-Anon møder.

Der er et andet program, Nar-Anon, som er for mennesker, der er påvirket af en andens stofmisbrug. Du kan besøge deres hjemmeside her: Nar-Anon.dk. Du er også velkommen til at prøve Al-Anon møder, og derefter beslutte om Al-Anon er noget for dig.

Kan jeg tage alkoholikeren med til møderne?
Al-Anon er ikke et program for mennesker, der søger ædruelighed. Det er et program der hjælper alkoholikeres familier i at komme sig ovenpå påvirkningen fra en andens drikkeri.

Er der en registreringsproces for at kunne deltage til Al-Anon møder?
Møderne er åbne, og du kan deltage uden at melde det til nogen på forhånd. Al-Anon har ikke nogen medlemsliste, og registrerer ikke hvem der kommer til møderne. Du er velkommen til at deltage i møderne så ofte eller sjældent som du har lyst. Der er aldrig nogen forpligtelse. Du kan vælge at dele dit fulde navn eller ikke.

Skal jeg deltage i Al-Anon, hvis jeg er bekymret over en andens stofmisbrug?
Al-Anon Familie Grupper har kun ét formål: at hjælpe familier og venner til alkoholikere, men Al-Anons medlemsundersøgelse i 2018 viste at 35% af Al-Anon medlemmer i første omgang kom til programmet, fordi et familiemedlem eller en ven havde et stofmisbrug. Undersøgelsen viste også at 78% af disse medlemmer over tid opdagede, at en andens drikkeri også påvirkede deres liv negativt. Du er velkommen til at prøve Al-Anon møder, for at se om programmet kan hjælpe dig. Du kan også finde hjælp i Nar-Anon, et fællesskab for dem, som er påvirket af en andens stofmisbrug. Besøg deres hjemmeside på: nar-anon.dk.

Kilde: oversat fra https://al-anon.org/newcomers/faq/ og tilpasset den danske struktur