Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Sponsorskab

Sponsorskab

Sponsorordningen – Hvad handler den om?
For mange Al-Anon- og Alateen-medlemmer er det en gradvis proces at ændre holdning eller adfærd. Mange af os har svært ved det, fordi vi lider under et andet menneskes alkoholisme. Vores første gennembrud kom, da vi traf beslutningen om at bede om hjælp på gruppemøderne, hvor vi fandt andre mennesker som os – mennesker med samme smerte og samme håb.

Efterhånden som vi deltog i flere møder, så og hørte vi dem, som havde fundet en måde at ændre deres liv på. De havde fundet sindsro og glædesfølelser, som vi for længst havde glemt. Ofte var det denne følelse af håb, som fik os til at tro på andre igen. Vi blev også i stand til at gøre, som andre havde foreslået, nemlig at vælge en sponsor, fordi vi havde set de gode resultater det gav, når Al-Anon- og Alateen-programmet blev fulgt.

De fleste af os blev overraskede, når den person, vi spurgte, svarede “ja”. Vi brugte megen tid på forberedelser og spekulationer om, hvem vi skulle spørge; på bekymring over, om vi ville blive afvist; og overvejelser, om vi overhovedet var i stand til at træffe det rigtige valg. Nogle havde haft “midlertidige” sponsorer, fordi de var den første kontakt vi fik med en gruppe. Det så ud til at være en meget stor tjeneste at bede om, når man bad en anden om at være sponsor sådan mere permanent. Når den person, vi havde spurgt, svarede ja til at være sponsor, følte vi stor lettelse. Efterhånden som vi lærte hinanden bedre at kende, opdagede vi, at vi brugte ordene “min sponsor” med stolthed og glæde. Faktisk skete der det for mange af os, at den respekt og omsorg, vi delte med vores sponsor voksede så stærkt, at vi knapt registrerede det tidspunkt, hvor vi sagde “min sponsor” og tænkte “min ven”.

Hvad er en sponsorordning?
Sponsorordningen er en gensidig og fortrolig kontakt mellem to Al-Anon- eller Alateen-medlemmer. Sponsoren og Sponseen mødes på lige fod for at tale fortroligt sammen. For en nyankommen, der er forvirret, bekymret og usikker – eller for en, som har været medlem i længere tid – giver sponsoren mulighed for at få svar på sine spørgsmål. Sponsoren er en speciel person, som medlemmet kan diskutere personlige problemer eller spørgsmål med, og som villigt deler sin erfaring, styrke og håb ud fra Al-Anon-programmet med andre. I en særlig god beskrivelse af sponsorordningen sammenlignes den med at være faret vild i skoven. Hvis du finder en, som også er faret vild, trøster det dig, når vedkommende siger: “Jeg er også faret vild, lad os se, om vi kan finde en vej ud sammen”. Det trøster også at finde en, som siger: “Jeg var også faret vild, men jeg fik hjælp til at finde en vej ud. Kom, tag min hånd, så skal jeg vise dig den.”

Er en sponsorordning et krav?
Der er ingen tvang i Al-Anon og Alateen. Sponsorordningen er ikke et krav, men erfaringen har vist, at den er en værdifuld støtte til personlig forståelse og brug af Al-Anons program for helbredelse.

Valg af en sponsor
Sponsorordningen handler om venskab. Den handler om at være positiv og turde række ud efter hjælp og at være villig til at spørge og forstå, at hvis en person svarer nej, er det helt i orden. Vi kan altid spørger en anden.

Kilde: Sponsorordningen – Hvad handler den om?, P-31, 1997, side 2-3