Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Foreslået velkomst og indledning til de 12 trin

Foreslået velkomst

Vi byder dig velkommen i Al-Anon Familiegruppen, og vi håber, at du i dette fællesskab vil finde den hjælp og det venskab, som vi har fået som et privilegium.

Vi, der lever med eller har levet med problemet alkohol, forstår dig som måske ingen andre. Også vi var ensomme og frustrerede, men vi har i Al-Anon opdaget, at ingen situation er virkelig håbløs, og at det er muligt for os at finde tilfredshed,  ja endog glæde, hvad enten alkoholikeren drikker eller ej.

Vi beder dig indtrængende om at prøve vort program. Det har hjulpet mange af os til at finde løsninger, der fører til ro i sindet. Overordentlig meget afhænger af vores egne holdninger, og efterhånden som vi lærer at sætte vort problem i dets rette perspektiv, opdager vi, at det mister sin magt til at dominere vore tanker og vort liv.

Det kan ikke undgås, at familiesituationen bliver bedre, efterhånden som vi anvender Al-Anon-idéerne. Uden en sådan åndelig hjælp er dette at leve med en alkoholiker for meget for de fleste af os. Vores måde at tænke på bliver fordrejet, hvis vi søger at fremtvinge en løsning, og uden at vide af det bliver vi irritable og urimelige.

Al-Anon-programmet er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 Foreslåede Trin, som vi – lidt efter lidt, én dag af gangen – prøver at anvende i vort liv sammen med vore slogans og Bønnen om Sindsro. Medlemmers kærlige, gensidige hjælp og daglig læsning af Al-Anon-litteratur gør os således rede til at modtage den uvurderlige gave, der hedder ro i sindet.

Al-Anon er ligesom AA et anonymt fællesskab. Alt hvad der siges her, på gruppemøderne og medlemmerne imellem, må behandles fortroligt. Kun på den måde føler vi os frie til at sige, hvad der ligger os på hjertet, for kun sådan kan vi hjælpe hinanden i Al-Anon.

Foreslået indledning til de Tolv Trin
Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det gør vi ved at praktisere de 12 Trin, ved at byde alkoholikeres familier velkommen og bringe dem trøst, samt ved at vise alkoholikeren forståelse og opmuntre denne.

Kilde: “Dette er Al-Anon” (P-32), 1980, rev. 2015, s. 2-3.