Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Tre forhindringer til helbredelse

De tre forhindringer til Helbredelse

Alle Al-Anon-møder bør være konstruktive, hjælpsomme, kærlige og forstående. Når vi stræber mod disse idealer, undgår vi emner, som kan føre til splid og aflede os fra vores mål.

At diskutere religion
Al-Anon er ikke bundet til nogen sekt eller trosretning. Det er et åndeligt program, som ikke er baseret på nogen særlig form for religion. Enhver er velkommen, uanset hans eller hendes tilhørsforhold. Lad os ikke forplumre vores formål ved at gå ind i diskussioner, som vedrører specifikke religiøse grundsætninger.

Sladder
Vi mødes for at hjælpe os selv og hinanden med at forstå og anvende Al-Anon-filosofien. I sådanne grupper er der ikke plads til sladder. Vi diskuterer ikke medlemmer eller andre, og specielt ikke alkoholikeren. Vores pligttro hengivelse til anonymiteten giver folk tillid til Al-Anon. Hvis vi skødesløst videregiver sager, som vi har hørt om til møder, kan det tilintetgøre selve formålet med vores fællesskab.

Dominans
Vores ledere er ikke valgt til at regere, men til at tjene. Intet medlem af Al-Anon skal dirigere, påtage sig autoritet, eller give råd. Vores program er baseret på forslag, erfaringsudveksling og rotation på lederposter. Fremskridt gøres på vores egen måde og i vores eget tempo. Ethvert forsøg på at styre eller lede vil sandsynligvis få katastrofale følger for gruppens harmoni.

Kilde: Oversat fra Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27), 2018-2021, version 2, s 22