Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

De 12 trins 4 primære idéer

De 12 trins 4 primære idéer

Vi kommer alle sammen til Al-Anon, fordi vores liv er berørt af sygdommen alkoholisme. Mange af os, der kommer ind ad denne dør, føler os slået ud af denne sygdom. Vi kan have opbrugt al vores energi ved at prøve at overtale en aktiv alkoholiker til at holde op med at drikke – eller på anden vis prøve at kontrollere hans eller hendes handlinger; vi kan have brugt en stor del af vores liv på at slås med følgerne af at vokse op i et alkoholisk hjem. Lige meget hvad vores personlige situation er, opdager vi i Al-Anon, at vi ikke er alene, og at en ny livsform er mulig for os gennem de Tolv Trin.

Trinnene foreslår fire hovedidéer:

  1. …… vi er magtesløse over for problemet alkohol. Når vi helt ærlig kan acceptere denne sandhed, giver den os en følelse af lettelse og håb. Nu kan vi rette al opmærksomhed mod det at klare vort eget liv. Vi kan udvikle os mod åndelig vækst, mod den trøst og den fred der er i programmet.
  2. …… vi kan lægge vort liv over til en magt der er større end os selv. Når vi har fejlet i vores velmente støtte til alkoholikeren, og når vi erkender, at vi ikke kan klare vort eget liv, bliver vi klar over, at vi ikke kan se objektivt på vort problem; vi har måske oven i købet mistet vores sunde fornuft. I Al-Anon finder vi en magt større end os selv, som kan lede os hen imod fredelige, udviklende veje. I starten kan vi synes, at denne magt kan være gruppen, men efterhånden som vi vokser i viden og åndelig forståelse, kalder mange af os den for Gud, som vi forstår Ham.
  3. …… vi har behov for at ændre både vore holdninger og vore handlinger. Efterhånden, som vi bliver villige til at indrømme vores fejl, begynder vi at at se, hvor fordrejet vor måde at tænke på er blevet. Vi bliver klar over, hvor ukloge visse af vores handlinger og hvor ukærlige visse af vore holdning har været. Vi prøver at se og rette på disse fejl.
  4. …… vi beholder Al-Anons gaver ved at dele dem med andre. At fortælle er grundlaget for Al-Anons levende, fremadrettede fællesskab. Vi har en stor forpligtelse over for dem, der stadig har brug for hjælp. ”At føre et andet menneske fra fortvivlelse til håb og kærlighed, giver trøst til både giveren og modtageren”. (Fra “Al-Anon/Alateen Service Manual”).

Hvilket håb disse tanker tilbyder os! Vi tilbydes en ny livsform – helt gratis for den, der tager imod den. Betingelserne for helbredelse er enkle:

“Hvis du bestræber dig på at bevare dit sind åbent, vil du finde hjælp. Du vil opdage, at ingen situation er for vanskelig til at kunne forbedres og ingen ulykke for stor til at kunne formindskes”. (Foreslået afslutning fra “Al-Anon/Alateen Service Manual”). Vi vil finde hjælp; vor situation kan forbedres og vor ulykke formindskes.

Kilde: “Veje til Helbredelse” (B-24), 1. udgave, 2006, s. 5-6.