Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Hvem er Al-Anons medlemmer?

Hvem er Al-Anons medlemmer?

Al-Anons medlemmer er alle slags mennesker med forskellig baggrund: Ægtefæller, kærester, søskende og forældre til alkoholikere. Det er ligegyldigt, hvad vores tilhørsforhold til alkoholikeren er eller har været, vi har et fælles problem: Vi føler, at vores liv er dybt påvirket af et andet menneskes alkoholisme.

Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Vi gør dette ved at praktisere De Tolv Trin, ved at byde alkoholikeres familier velkommen og bringe dem trøst, samt ved at vise alkoholikeren forståelse og opmuntre denne.

Kilder:
“Dette er Al-Anon” (P-32), 1980, rev. 2015, side 3.
“Information til den ny-ankomne” (P-4), 2018, side 2.
“Kender du en alkoholiker?” (P-14), 2003, side 6.