Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Hvordan virker Al-Anon?

Hvordan virker Al-Anon?

Hvordan kan det hjælpe mig?
Du vil helt sikkert komme til at høre om situationer, der ligner din egen meget. Hvis du ikke finder nogen, der har det helt som dig, vil du sikkert kunne forstå den måde, hvorpå de fleste af os har oplevet alkoholismens påvirkning af vort liv. Vi bestræber os, hver for sig og hver på sin måde, på at blive værdifulde mennesker. Fremgangsmåden er måske ikke helt den samme for os alle, men der er hjælp at hente for enhver, hvis problem er et andet menneskes alkoholisme.

Deler erfaring, styrke og håb
På et Al-Anon-møde deler vi erfaring, styrke og håb. Vi taler om os selv og for os selv, da vi er der for vores egen skyld. Alle har lov til at sige noget, men vi kan også vælge at lytte. Alt, hvad der siges ved et Al-Anon-møde, siges i fortrolighed. Der er altid plads før eller efter mødet til spørgsmål eller til en snak med de andre deltagere.

Hvad sker der til et Al-Anon-møde?
Når mødet starter, gennemgår mødelederen (som er en af de andre deltagere fra mødet) en række punkter af praktisk og informativ art for at skabe rammen om mødet. Herefter er der som regel en fra gruppen, der laver en indledning over et vilkårligt emne. Emnerne kan variere meget, men de befinder sig dog altid inden for Al-Anon-litteraturen.

Efter indledningen kan deltagerne selv dele egne erfaringer. Mødeformen er fastlagt sådan, at hvis man vil sige noget, skal man tage ordet ved at sige sit fornavn, og når man er færdig, siger man ”Tak for mig”. Denne præsentationsform kan dog variere lidt fra gruppe til gruppe.

Mødet afsluttes med, at mødelederen tager ordet og læser en afslutningstekst, og man sammen i gruppen siger en bøn. På de fleste møder er det “Sindsrobønnen”, der bliver sagt. Det er valgfrit, om man vil deltage i bønnen.

En Al-anon-historie
Jeg begyndte at gå til Al-Anon-møder, skønt jeg næsten hver gang var den eneste mandlige deltager, hvilket irriterede mig en del i starten. Jeg lyttede til de andre, og gennem gruppesamtaler blev jeg bedre i stand til at forstå min kone, og hvad det var, hun ville. Jeg forstod, at jeg bedst kan hjælpe hende ved at gøre det muligt for hende at holde fast ved tanken “den vigtigste ting først”. Med dette mener jeg samarbejde og vilje til at deltage i åbne AA-møder sammen med hende så ofte som muligt, således at det gør det muligt for hende at være så aktiv i AA, som hun har behov for at være.

Kilder:
“Information til den ny-ankomne i Al-Anon og Alateen” (P-4), 2018.
“De fandt en løsning på problemet” (B-5), 1985,  s.12.

Det anbefales, at man kommer til mindst fem til seks møder, inden man afgør, om Al-Anon er noget for en. Man er også velkommen til at prøve de forskellige møder, der findes.