Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Hvordan starter vi en ny Alateen-gruppe?

Hvordan starter vi en ny Alateen-gruppe?

Hvis I vil starte en Alateen-gruppe, er der nogle bestemte regler, som skal overholdes. 

Alateen-grupper startes som regel af erfarne Al-Anon-medlemmer, men de kan også startes af Alateen-medlemmer  i samarbejde med Al-Anon-medlemmer. Til møderne skal der altid være en såkaldt Alateen-gruppe-sponsor til stede.

For at være Alateen-gruppe-sponsorer skal I:

  • Være stabile Al-Anon-medlemmer, der jævnligt deltager i Al-Anon-møder.
  • Være mindst 21 år gamle. 
  • Have mindst 2 års Al-Anon-erfaring.  
  • Ikke være dømt for en forbrydelse eller anklaget for overgreb mod børn eller anden utilbørlig seksuel opførsel, eller have udvist følelsesmæssige problemer, som kunne skade Alateen-medlemmer.
  • Der skal i henhold til dansk lovgivning indhentes børneattest, hvis man skal have med børn, der er under 15 år, at gøre.* 
  • Skjult eller åbenlys seksuel aktivitet mellem en voksen og et Alateen-medlem er forbudt.

For at kunne holde møder skal I have følgende på plads: 

  • Der skal være mindst en Alateen-gruppe-sponsor til stede ved hvert Alateen-møde
  • For at starte en Alateen-gruppe skal I være mindst 3 sponsorer.* 

* = Danske tillæg til de internationale regler

Lokaler
Grupper skal selv finde et passende lokale til møderne. Erfaringer viser, at det er en stor fordel, hvis møderne kan holdes i nærheden af et AA- eller Al-Anon-møde og gerne på samme tidspunkt. Det giver hele familien mulighed for at køre sammen eller eventuelt give kørelejlighed til de Alateen-medlemmer, som ikke selv har mulighed for at transportere sig.  Alateen-grupper er ligesom Al-Anon-grupper selvforsynende i henhold til 7. tradition. Det bør tages med i overvejelse ved lokalevalg.

Materialer
Der findes masser af materialer og bøger, som en Alateen-gruppe kan have gavn af. Ligesom Al-Anon benytter Alateen sig udelukkende af konference godkendt litteratur (CAL). Som udgangspunkt skal gruppen selv betale for litteratur, men som hjælp til opstart kan I henvende jer til Al-Anons Servicekontor og bede om opstartshjælp til litteratur. Det er også muligt for en Al-Anon-gruppe at vælge at sponsorere en Alateen-­gruppe ved at købe noget litteratur til gruppen.  På listen over Alateen-litteratur kan I danne jer et overblik over, hvilke foldere og bøger der er til rådighed. Læs mere her.

Registrering
Når I starter en Alateen-gruppe, er det vigtigt at registrere gruppen hos Al-Anon Danmarks Servicekontor, e-mail: informationsudvalget@al-anon.dk. På den måde bliver gruppens møde sat på mødelisten på Al-Anons/Alateens hjemmeside. Desuden er gruppens sponsorer ansvarlige for, at der til enhver tid kan fremvises rene børneattester på de sponsorer, der er tilknyttet gruppen.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, kan I altid kontakte Al-Anons Servicekontor. Det er også muligt at finde svar på mange spørgsmål i Al-Anons Servicemanual.

Kilder:
“Al-Anon/Alateen Service Manual 2018-2021, version 2” (P24/27), s. 36-38 og 95-97, tilpasset danske forhold
Regler for sponsorskab, skrevet af Al-Anon Danmarks Alateenudvalg

Erfaringsdeling fra Al-Anon Danmarks Alateenudvalg